صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ایران در کشور ترکیه

نام و نام خانوادگی : سیدحافظ موسوی
تلفن : 00903124661705
نمابر: 00903124680573
تلفن همراه: 00905380531498
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. OF IRAN-Tehran Avenue –No.10-(06700) Kavaklidere-Ankara Box: 06700

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: turkey@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:

http://turkey.tpo.ir

روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : از ساعت 8 لغایت 17/30

<#f:22/>